حسن ایزانلو 

جذب ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات بخش کشاورزی شیروان

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات کشاورزانی که از حوادث طبیعی و خشکسالی متحمل خسارت شده اند جذب شد.

حسن ایزانلو مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات کشاورزانی که از حوادث طبیعی و خشکسالی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ متحمل خسارت شده اند جذب شد.

ایزانلو افزود: این میزان اعتبار برای امهال تسهیلات بانکی هزار و ۸۲۷ کشاورز شهرستان در حوزه‌های مختلف جذب شده است.

او اظهار کرد: در این راستا معرفی متقاضیان به بانک برای امهال تسهیلات پرداختی از سال ۹۴ به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و معرفی متقاضیان به بانک برای امهال تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۰-۹۹، کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی استناد به بند ۲ مصوبه هیات وزیران انجام شد.

ادامه مطلب  برگزاری کلاس آموزش رسانه محله در شیروان