مهرداد فلاحی

تولید علوفه مرتعی در خراسان شمالی ۴۶درصد کاهش یافت

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: کاهش نزولات جوی و خشکسالی در سال جاری موجب کاهش ۴۶درصدی آن نسبت به مدت مشابه پارسال شده است.

مهرداد فلاحی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال تولید علوفه مرتعی استان به ۵۵ هزار تن کاهش یافت که این امر بسیار نگران کننده است.

وی با بیان این که در شرایط ترسالی در استان ۲۴۰ هزار تن علوفه تولید می شد افزود: از مجموع علوفه تولیدی استان در دوره ترسالی ۱۲۰ هزار تن قابلیت چرای دام داشت اما در سال آبی جاری نزولات جوی نسبت به دوره بلندمدت ۴۷ درصد و نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافت که تاثیر مستقیم بر تولید علوفه داشت.

وی افزود: این امر بر فعالیت بهره بردارا ن از مراتع تاثیر گذاشته و شرایط اقتصادی آن ها برای تولید دام و گوشت را تحت تاثیر قرارمی دهد.

فلاحی خاطرنشان کرد: از وسعت یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۵۰ هکتار مراتع استان، ۴۸.۷ مراتع فقیر، ۴۳.۸ متوسط و وسعت مراتع خوب ما فقط هفت و نیم درصد است و درواقع گستره مراتع فقیر خراسان شمالی بیش از مراتع غنی است.

وی افزود: از مجموع مراتع استان، ۱۰۶ هزار هکتار از مراتع غنی، ۶۱۹ هزار هکتار متوسط و ۶۸۹ هزار هکتار نیز فقیر است و در عین حال ۴۳۴ هزار هکتار جنگل و ۱۸۳ هزار هکتار بیابان نیز داریم.

گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.

خراسان شمالی با دارا بودن ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار واحد دامی یکی از قطب های دامداری کشور است.

ادامه مطلب  تعلیف دام در مراتع شیروان ۲ برابر ظرفیت موجود است

شمار افرادی که در این استان ۸۶۳ هزار نفری مجوز بهره برداری و چرای دام دارند ۳۲ هزار ۵۰۰ نفر است و در شرایط طبیعی آب و هوایی و در سال های گذشته برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از مراتع ممیزی شده استان، پروانه چرا صادر شد و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دامی توانستند از مراتع ممیزی شده بهره برداری کنند.