مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی

توسعه پوشش ارتباطی در مناطق مرزی خراسان شمالی

مرتضوی گفت: تاکنون نصب و ارتقاء ۵۱ سایت تلفن همراه در مناطق مرزی خراسان شمالی به منظور استفاده بهینه مرزنشینان از شبکه‌های ارتباطی انجام شده است.

سید علی مرتضوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی گفت: تاکنون در مناطق مرزی استان، مناطقی که در شعاع ۳۰ کیلومتری از مرز قرار دارند، از محل طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هفت سایت همراه اول جهت اتصال ۱۰ روستا به اینترنت پرسرعت با جمعیت ۹ هزار و ۵۰۰ نفری و همچنین احداث و راه اندازی ۴۴ سایت تلفن همراه جهت بهره مندی ۹۰ روستا با پوشش جمعیت بیش از ۳۳ هزار نفری از طریق ابلاغ به اپراتور‌ها انجام شده است.

مرتضوی با اشاره به اهمیت پروژه‌های USO به منظور ایجاد بستر ارتباطی در مناطق کمتر توسعه یافته به خدمات الکترونیکی گفت: ۳۱۰ کیلومتر مسیر فیبرنوری در مناطق مرزی جهت تامین پهنای باند اپراتور‌های تلفن همراه و مراکز مخابراتی روستایی به پیمانکاری شرکت مخابرات ایران در حال اجرا است.

گفتنی است در حال حاضر حدود ۸۸ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار مناطق مرزی تحت پوشش تلفن همراه هستند.

ادامه مطلب  در آستانه رونمایی از درگاه سرمایه گذاری استان خراسان شمالی