عبداله یوسفی

توسعه طرح‌های سیستم آبیاری نوین در اراضی خراسان شمالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:توسعه طرح‌های سیستم آبیاری نوین در بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی در دست مطالعه و آماده بهره برداری است.

عبداله یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سیستم‌های آبیاری نوین در ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی خراسان شمالی مطالعه شده، آماده اجرا و ۳ هزار هکتار نیز در حال تکمیل مطالعات است.

یوسفی افزود: در سال جاری، اجرای طرح تجهیز ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی استان برنامه ریزی شده است که در این زمینه ۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص اجرا خواهد گردید.

او  اظهار کرد: دولت مردمی حمایت‌های خوبی از اجرای سیستم آبیاری نوین در زمین‌های کشاورزی دارد، به طوری که دولت۸۵ درصد و کشاورز ۱۵ درصد از هزینه‌ها را تامین می‌کند و در صورت تجمیع و یکپارچگی اراضی تحت شرب یک منبع آبی، کمک دولت به ۱۰۰ درصد میرسد و کشاورز هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد.

یوسفی عنوان کرد: کشاورزان با تشکیل تعاونی و یکپارچه کردن اراضی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

او در خصوص هزینه آبیاری نوین  گفت: کمک بلاعوض اجرای سیستم آبیاری نوین در هر هکتار به شیوه قطره‌ای ۴۰۰ میلیون ریال، در شیوه بارانی۳۰۰ میلیون ریال و کم فشار ۱۵۰ میلیون ریال است که ۸۵ درصد هزینه طرح تا حداکثر مبالغ مذکور توسط دولت و الباقی سهم بهره بردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت: با اجرای این طرح‌ها راندمان آبیاری در طرح‌های کم فشار ۶۵ درصد، آبیاری بارانی ۷۵ درصد و قطره‌ای نیز به ۹۰ درصد خواهد رسید.

او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۸ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان معادل ۳۰ درصد کل اراضی آبی استان و۴۰ درصد اراضی مستعد به سیستم آبیاری نوین تجهز شده است گفت: امسال  تا کنون ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب و ابلاغ گردیده است که با توجه به اسناد خزانه بودن اعتبار امکان اجرای هزار و ۳۰۰ هکتار در سطح استان وجود دارد که از میزان اعتبار مصوب تاکنون ۱۵۶ میلیارد ریال تخصیص داده شده است و اقدامات خوبی در خصوص معرفی طرح‌های اجرایی در حال انجام است.

ادامه مطلب  جذب ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات بخش کشاورزی شیروان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تمام بهره برداران و متقاضیان اجرای طرح‌های آبیاری نوین مشروب از منابع مختلف آبی، در صورت ارائه درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به تشکیل پرونده و انجام مطالعات و تهیه طرح به صورت رایگان اقدام می‌گردد و پس از طی مراحل تایید طرح، تامین اعتبار و اجرا می‌گردد.