تقدیر و تشکر :

تقدیر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از استاد «عباسعلی تیموزاده»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اهداء لوح تقدیری از استاد « عباسعلی تیموزاده» تقدیر کرد.

«حسین فرخنده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جلسه با هیات مدیره جدید انجمن خوشنویسان بجنورد با اهدا لوح تقدیر از زحمات و خدمات استاد عباسعلی تیمورزاده در دوران ریاست وی بر انجمن خوشنویسی تقدیر و سپاسگزاری کرد.

وی در این جلسه فعالیت های انجمن را رو به پیشرفت ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی و انسجام بیش از پیش انجمن و نیز ارتقاء رتبه انجمن بجنورد و انجام فعالیت های موثر را برغم دشواری ها و نیز همه گیری کرونا از جمله دستاوردهای انجمن در زمان تصدی وی دانست.

گفتنی است ؛ در این جلسه تعدادی از اعضای انجمن خوشنویسان بجنورد به تشریح برنامه های پیش روی انجمن پرداختند.

0

ادامه مطلب  ۱۴۵ عنوان کتاب به سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال خراسان شمالی رسید