رئیس سازمان اورژانس خراسان شمالی

بیش از ۲۰ هزار ماموریت اورژانسی طی ۱۸۰ روز خراسان شمالی

تقی دولت آبادی اعلام کرد: ۲۰ هزار و ۴۱۹ ماموریت اورژانسی طی ۱۸۰ روز گذشته در اورژانس خراسان شمالی انجام شده است.

تقی دولت آبادی رئیس سازمان اورژانس خراسان شمالی گفت: در همین مدت ۳ هزار و ۳۷۹ ماموریت اورژانس ۱۱۵ مربوط به تصادفات و ۱۷ هزار و ۴۰ مورد ماموریت‌های اورژانسی مربوط به غیر تصادفات است.

دولت آبادی عنوان کرد: ۸ هزار و ۲۷ ماموریت جاده‌ای طی ۶ ماه اخیر در اورژانس ۱۱۵ استان به ثبت رسیده است که از این تعداد هزار و ۳۸۵ مورد تصادف جاده‌ای و ۶ هزار و ۶۴۲ مورد مربوط به ماموریت‌های غیر تصادفی جاده‌ای است.

ادامه مطلب  دود پتروشیمی در چشم محیط زیست خراسان شمالی