جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم

بررسی موضوع سرقت ریل‌های راه آهن جاجرم در خراسان شمالی

هشتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی در سال جاری در حالی به ریاست فدوی، دادستان عمومی وانقلاب این شهرستان برگزار شد که بررسی موضوع سرقت ریل‌های راه آهن از جمله مهمترین محور‌های مورد بحث و گفتگو در این نشست به شمار می‌رفت.

هشتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی در سال جاری در حالی به ریاست فدوی، دادستان عمومی وانقلاب این شهرستان برگزار شد که بررسی موضوع سرقت ریل‌های راه آهن از جمله مهمترین محور‌های مورد بحث و گفتگو در این نشست به شمار می‌رفت.

فدوی با اشاره به وقوع سرقت‌های متعدد ادوات ریلی رها شده در مسیر خط راه آهن کارخانه آلومینا، بر ضرورت حفاظت از بیت المال و صیانت از حقوق عمومی تأکید و در ادامه از مسؤولین ذی ربط در این حوزه خواست تا با هوشیاری کامل مجال عرض اندام به افراد سودجو و سارقین ندهند.

وی با یادآوری مسؤولیت‌های شرعی و قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال اموال بیت المال از عزم جدی دستگاه قضایی نسبت به برخورد قانونی با مصادیق ترک فعل‌ها از سوی مدیران و مسؤولین مرتبط در این حوزه‌ها و تشکیل کارگروهی ویژه بمنظور بررسی ماهیت و ابعاد و علل و عوامل مختلف بروز این رویداد و همچنین تشکیل پرونده قضایی برای متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب جاجرم خبر داد.

ادامه مطلب  شمار محیط‌بان در زایشگاه یوزپلنگ ایرانی افزایش یافت