بررسی مشکلات مددجویان زندان اسفراین در خراسان شمالی

مشکلات مددجویان زندان اسفراین در جریان بازدید مشترک معاون دادستان عمومی و انقلاب اسفراین و مدیر کل زندان‌های خراسان شمالی از زندان این شهرستان و طی دیدار حضوری با مددجویان بررسی شد.

مشکلات مددجویان زندان اسفراین در جریان بازدید مشترک معاون دادستان عمومی و انقلاب اسفراین و مدیر کل زندان‌های خراسان شمالی از زندان این شهرستان و طی دیدار حضوری با مددجویان بررسی شد.

در جریان این بازدید و طی نشست اختصاصی که رئیس زندان اسفراین نیز در آن حضور داشت تعداد ۵۷ نفر از زندانیان مشکلات خود را با همتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اسفراین و گرجی، مدیر کل زندان‌های استان مطرح کردند و حسب مورد در راستای تداوم روند پیگیری‌های لازم دستور‌های مقتضی صادر شد.

همتی گفتگوی چهره به چهره با مددجویان و برقراری زمینه‌های بهره مندی آنان از امتیازاتی از قبیل اعطاء مرخصی و اعزام زندانیان واجد شرایط به بند باز را از جمله سازوکار‌های پیش بینی شده قانونی جهت بازسازگاری اجتماعی زندانیان پس از خروج از زندان برشمرد و تصریح کرد: قبل از تمهید شرایط و موجبات بهره مندی مددجویان از چنین تأسیسات و مزایایی مددجو باید ضمن استفاده مؤثر از آموزش‌های لازم در راستای بازسازگاری اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شرکت کند.

وی همچنین نظارت مستمر بر عملکرد زندان و اجرای دقیق برنامه‌های فرهنگی در محیط و نیز بازدید‌های میدانی مداوم و دیدار با زندانیان و همچنین برگزاری منظم جلسات شورای طبقه بندی زندان را از جمله اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در حوزه نظارت بر زندان‌ها عنوان کرد.

وی بر ضرورت اجرای صحیح بخشنامه‌های ریاست قوه قضائیه که در مناسبت‌های مختلف صادر و ابلاغ می‌شود در زندان‌های استان تاکید کرد.

ادامه مطلب  نجات فرد سقوط کرده از دره کاویان در اسفراین