محمد علی شریکیان

بجنورد، شیروان و فاروج بیشترین سطح زیر کشت گردو

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شهرستان های شیروان ، فاروج و بجنورد بیشترین سطوح زیر کاشت و تولید این محصول با صادراتی را به خود اختصاص داده اند.

محمد علی شریکیان، در گفت‌وگو با خبرنگاران در بجنورد با اشاره به اینکه سطح باغات گردوی استان سه هزار و ۳۱۳  هکتار است، اظهار کرد: پیش بینی می شود از سطح بارده این محصول، چهار هزار تن گردو برداشت شود.

وی ادامه داد: شهرستان های شیروان ، فاروج و بجنورد بیشترین سطوح زیر کاشت و تولید این محصول با ارزش و صادراتی را به خود اختصاص داده اند.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: اغلب باغات گردوی استان با منشاء بذری و عمدتا ژنوتیپ آمیخته خراسانی است که مشکلات عمده ای نظیر ناهمرسی گل ها ، سختی عملیات داشت و برداشت، عدم امکان برداشت مکانیزه و عملکرد کمی و کیفی پایینی در مقایسه با ارقام پر محصول دارند.

وی ادامه داد: طی پنج سال اخیر ارقام چندلر، هارتلی، فرانکت، رندB، ۲۱، Z53، Z63در سطح ۴۰ هکتار در شهرستان راز و جرگلان پهنه های کلاته ابریشم و کلاته بهار و در سایر شهرستان ها به صورت پراکنده توسعه یافته است.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از مهمترین خصوصیات ارقام جدید تاخیر در گل دهی و فرار از سرمای دیررس بهاره، هم رسی ، امکان برداشت مکانیزه، افزایش کمی و کیفی تولید ازمهمترین خصوصیات باغات احداث شده با نهال گردوی پیوندی است.

شریکیان بیان کرد: با پیگیری های انجام شده و تامین پیوندک خوشبختانه برای سومین سال متوالی نهال گردو پیوندی ارقام چندلر،فرانکت و .. به همت یکی از نهالستان در استان تولید می شود که تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار اصله نهال تولید کرده است.

ادامه مطلب  ۵۰ درصد جامعه ایثارگران شیروان واکسن کرونا دریافت کردند