محمد علی شریکیان

بجنورد، شیروان و فاروج بیشترین سطح زیر کشت گردو

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شهرستان های شیروان ، فاروج و بجنورد بیشترین سطوح زیر کاشت و تولید این محصول با صادراتی را به خود اختصاص داده اند.

محمد علی شریکیان، در گفت‌وگو با خبرنگاران در بجنورد با اشاره به اینکه سطح باغات گردوی استان سه هزار و ۳۱۳  هکتار است، اظهار کرد: پیش بینی می شود از سطح بارده این محصول، چهار هزار تن گردو برداشت شود.

وی ادامه داد: شهرستان های شیروان ، فاروج و بجنورد بیشترین سطوح زیر کاشت و تولید این محصول با ارزش و صادراتی را به خود اختصاص داده اند.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: اغلب باغات گردوی استان با منشاء بذری و عمدتا ژنوتیپ آمیخته خراسانی است که مشکلات عمده ای نظیر ناهمرسی گل ها ، سختی عملیات داشت و برداشت، عدم امکان برداشت مکانیزه و عملکرد کمی و کیفی پایینی در مقایسه با ارقام پر محصول دارند.

وی ادامه داد: طی پنج سال اخیر ارقام چندلر، هارتلی، فرانکت، رندB، ۲۱، Z53، Z63در سطح ۴۰ هکتار در شهرستان راز و جرگلان پهنه های کلاته ابریشم و کلاته بهار و در سایر شهرستان ها به صورت پراکنده توسعه یافته است.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از مهمترین خصوصیات ارقام جدید تاخیر در گل دهی و فرار از سرمای دیررس بهاره، هم رسی ، امکان برداشت مکانیزه، افزایش کمی و کیفی تولید ازمهمترین خصوصیات باغات احداث شده با نهال گردوی پیوندی است.

شریکیان بیان کرد: با پیگیری های انجام شده و تامین پیوندک خوشبختانه برای سومین سال متوالی نهال گردو پیوندی ارقام چندلر،فرانکت و .. به همت یکی از نهالستان در استان تولید می شود که تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار اصله نهال تولید کرده است.

ادامه مطلب  ریحانه، فرشته شد