محمد وحیدی :

انتقاد نماینده مجلس به کندی روند پروژه بیمارستان آشخانه

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در بازدید از محل پروژه بیمارستان پورسینای شهر آشخانه از روند کُند اجرای این پروژه انتقاد کرد.

محمد وحیدی در بازدید از محل پروژه بیمارستان پورسینای شهر آشخانه از روند کُند اجرای این پروژه انتقاد کرد.

وی گفت: مانه و سملقان در حاشیه جاده آسیایی قرار دارد و این شهرستان ۱۲۰ هزارنفری در طول سال پذیرای بیست میلیون زائر امام هشتم(ع) است.

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک بیمارستان مجهز با تجهیزات روز می‌تواند موجب نجات جان بیماران اورژانسی و مصدومان جاده‌ای شود.

گفتنی است که محمد وحیدی از اعضای شورای اسلامی شهر آشخانه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی که در این بازدید حضور داشتند، تسریع در پیگیر این موضوع را مطالبه کرد‌.

ادامه مطلب  توسعه اشتغال پایدار بین مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی به‌صورت تضمینی