انتصاب

انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی

رئیس شورای نظارت و هماهنگی آموزش‌های عمومی و مهارتی(سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی منصوب شد.

در حکمی از سوی سیدمحمد بطحایی معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، غلامرضا کاظمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به سمت رئیس شورای نظارت و هماهنگی آموزش‌های عمومی و مهارتی(سما) این استان منصوب شد.

در بخشی از حکم بطحایی خطاب به کاظمی آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تدین جنابعالی انتظار می‌رود که ضمن رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه و سما، برای ارتقای کیفی و توسعه کمی واحدهای آموزشی استان کوشش کنید و با تشکیل منظم جلسات شورای نظارت و هماهنگی استانی سما و تحقق مصوبات شورای راهبردی آموزش های عمومی و مهارتی گام های موثر در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی بردارید.

ادامه مطلب  حلقه وصل محکمی میان صنعت و دانشگاه وجود ندارد / ضرورت اشتغال زایی در کشور