جواد حمیدی

انتشار جزئیات برنامه‌ها بر عهده شورای شهر بجنورد است

شهردار منتخب بجنورد برنامه‌های خود را در ۵ محور اعلام کرد و گفت: شورای شهر در صورت صلاحدید جزئیات برنامه‌ها را منتشر خواهد کرد.

جواد حمیدی در گفتگویی اظهار کرد: علی رغم انتخاب اینجانب به عنوان شهردار بجنورد، هنوز چیزی نهایی نیست و باید نهادها بالادستی تأیید نهایی را انجام دهند.

شهردار منتخب بجنورد در ادامه به تشریح رزومه خود پرداخت و گفت: مسئول بازرسی مناطق ۸،۱۱،۱۲،۹، ۲۲، ۶ و ۱۴ شهرداری تهران جزئی از رزومه محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین به عنوان کارشناس فنی در برخی پروژه‌های شهری تهران از جمله دریاچه شهدای خلیج فارس را در کارنامه دارم.

حمیدی برنامه‌های خود را در ۵ محور اعلام کرد و بیان داشت: شهر پاک، تولید ثروت، جذب سرمایه گذار، نگهداشت شهر و برخی کار ویژه‌ها مهم‌ترین اقدامات در شهر بجنورد خواهد بود.

شهردار منتخب بجنورد تصریح کرد: شورای شهر در صورت صلاحدید جزئیات برنامه‌ها را منتشر خواهد کرد.

وی افزود: شناخت کلی نسبت به شهر بجنورد داریم لذا برای هر ناحیه برنامه متفاوتی باید داشت.

حمیدی در انتها گفت: از رسانه‌ها می‌خواهیم در فضایی آرام برای پیشرفت شهر با یکدیگر همکاری کنیم.

ادامه مطلب  شهردار بجنورد انتخاب شد