برترین دفاع وسط

افتخارآفرینی مجرد برای مردم خراسان شمالی

علی اصغر مجرد جوان خوش آتیه خراسان شمالی به عنوان برترین دفاع وسط مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد.

طی این مسابقات صابر کاظمی به عنوان برترین بازیکن مسابقات انتخاب شد.
میلاد عبادی پور به عنوان برترین دریافت‌کننده مسابقات انتخاب شد.

علی اصغر مجرد جوان خوش آتیه خراسان شمالی به عنوان برتربن مدافع مسابقات انتخاب شد.

حضرت پور به عنوان برترین لیبرو مسابقات و جواد کریمی به عنوان برترین پاسور مسابقات انتخاب شد.

ادامه مطلب  خراسان شمالی خانه دارت ندارد