محمود قنبری

اعمال نظر سلیقه ای بانک ها مانعی در حوزه تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: اعمال نظر سلیقه ای بانک ها در پرداخت قسمتی از بدهی بانکی جهت تقسیط موجب بروز مشکلاتی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان شده است.

محمود قنبری در ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: سود مرکب، جریمه شش درصدی و دریافت پیش پرداخت برای وام بعدی به طور سلیقه ای از سوی بانک های عامل از اشکالات قوانین بانکی است که تولید کننده را دچار مشکل می کند. قنبری با بیان اینکه سیستم بانکی برای کمک به واحدهای تولیدی از محل جمع آوری سپرده های خرد مردم است، افزود: بانک ها در هنگام پرداخت تسهیلات باید توجیه اقتصادی طرح ها و اهلیت سرمایه گذار را به خوبی بررسی کنند چرا که غفلت از این موضوع موجب از بین رفتن واحد تولیدی و اشتغال می شود. وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بانک ها در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد گفت: پرداخت سود از سوی بانک به سرمایه گذار ماه شمار است اما پرداخت دیرکرد بدهی بانکی روز شمار که با یکدیگر هم خوانی ندارد و یکی از پیشنهادات استان به اتاق بازرگانی ایران ایجاد همسویی بین این دو مورد است. قنبری در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: هر چه بخش خصوصی قوی تر و ثروتمندتر باشد موجب بهبود فضای اقتصادی، کسب و کار و افزایش تولید ناخالصی استان خواهد شد.

ادامه مطلب  استاندار خراسان شمالی، افتخار آفرینی والیبالیست بجنوردی را تبریک گفت