ادامه روند بهبود وضعیت کرونایی در خراسان‌شمالی/ رازوجرگلان آبی شد

در ادامه روند بهبود وضعیت کرونایی خراسان‌شمالی، رازوجرگلان آبی‌رنگ شد و 3 شهر خراسان‌شمالی نیز در وضعیت زرد قرار گرفتند.

طبق آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور، از ۸ شهرستان خراسان‌شمالی ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳ شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان نیز در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.

به همین ترتیب شهرستان‌های شیروان، بجنورد، مانه و سملقان و اسفراین در وضعیت نارنجی، شهرستان‌های فاروج، گرمه و جاجرم در وضعیت زرد و شهرستان رازوجرگلان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.

در یک هفته گذشته در خراسان‌شمالی ۲۴ فوتی کرونایی به ثبت رسید که خوشبختانه نسبت به هفته گذشته ۱۷ نفر کاهش داشته است.

طبق آخرین اطلاعیه میزان واکسیناسیون دُز اول در خراسان‌شمالی ۶۰ درصد بوده است.

ادامه مطلب  نوبت واکسیناسیون در اسفراین به ۳۵ ساله‌ها رسید