حسن علمی

اختراعی جدید که پشم های دورریز را به کالایی اقتصادی تبدیل می کند

محقق علوم دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی از ثبت اختراع یک محصول جدید که از پشم های دورریز و بی کیفیت بدست آمده است، خبر داد و گفت: این محصول جدید، کود بیولوژیکی است که برای بخش کشاورزی کاربرد دارد.

حسن علمی، محقق علوم دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی در گفت و گویی اظهار کرد: در کشور بر اثر تلاقی نژادی در جمعیت دام سبک، دام هایی تکثیر شدند که رنگین پشم هستند.

علمی گفت: قطر پشم این دام های رنگین پشم 35 میکرون است که پشم آنها پشم ضخیمی است، در گذشته از این پشم ضخیم برای نخ ریسی به منظور بافت فرش و گلیم همچنین آماده کردن لحاف و تشک استفاده می شد.

وی بیان کرد: پس از آنکه محصول لایکو وارد بازار شد، این محصول در صنعت لحاف و تشک مورد بهره برداری قرار گرفت و استفاده عمده از پشم رنگی در صنعت لحاف و تشک کنار گذاشته شد.

این محقق گفت: همین امر موجب شد تا هر ساله مقدار زیادی از پشم رنگی چیده شده روی دست دامداران باقی بماند و این محصول خام که از قیمت افتاده بود، دور ریخته و یا آتش زده شوند.

وی خاطر نشان کرد: شرایط به گونه ای شد که به طور میانگین 60 درصد از کل پشم چیده شده در کشور به عنوان پشم بی کیفیت دور ریخته می شدند.

علمی افزود: این در حالی است که پشم سفید همواره بازار و مشتریان خود را دارا است و حتی کمبود این محصول در بازار نیز وجود دارد.

وی در ادامه بیان کرد: در همین راستا، بنده نسبت به بدست آوردن محصول یا محصولات جدید فرآوری شده از پشم دور ریز اشاره شده تحقیقات را آغاز و اجرایی کردم.

محقق علوم دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی اعلام کرد: در نهایت از پشم رنگی دور ریز در کشور توانستم چهار محصول جدید استخراج کنم که در حال حاضر یک محصول به ثبت اختراع رسیده است و سه محصول دیگر در آینده ثبت اختراع می شوند.

ادامه مطلب  صنعت آبزی پروری خراسان شمالی تنها در یک هشتم منابع آبی فعال است

وی افزود: محصول ثبت اختراع شده محصول کود بیولوژیک است.

علمی در ادامه با یادآوری این مطلب که از محصول پشم خام در کشور محصولات نخ برای صنعت فرش و نساجی و در دنیا نیز محصولاتی برای صنایع آرایشی و بهداشتی، داروسازی، تولید لباس های بیمارستانی و اسکی همچنین صنعت دفاعی تولید شده اند، تصریح کرد: محصول جدید کود بیولوژیک که ثبت اختراع شده است دارای 50 درصد کربن، 25 درصد اکسیژن و 17 درصد ازت است.

وی همچنین افزود: این محصول قابلیت جذب آب را دارد و این محصول می تواند آب را برای ریشه گیاه حفظ و نگهداری کند.

این محقق خاطر نشان کرد: این محصول همچنین قابلیت آنتی اکسیدان دارد که آنتی اکسیدان نیز مانع پوسیدگی ریشه درخت و گیاه می شوند.

وی همچنین بیان کرد: هنوز برای این محصول جدید ثبت اختراع شده باید مجوزی از موسسه آب و خاک کشور نیز اخذ شود.

محقق علوم دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی درباره تولید و تجاری شدن این محصول جدید نیز اظهار کرد: برای صنعتی و تجاری شدن آن 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود که تا به کنون تعدادی سرمایه گذار برای خرید این اختراع و یا سرمایه گذاری برای تولید این محصول اعلام آمادگی کرده اند و گفت و گو ها در این زمینه در حال انجام است.

علمی در خاتمه تصریح کرد: درصورتیکه این محصول تجاری سازی شود پشم خام دورریز به کالایی اقتصادی تبدیل خواهد شد و کارخانجات وابسته به این محصول از جمله کارخانه پشم شویی و رنگ رزی نیز باید احداث شوند.