کمک به مناطق محروم و محرومیت زدایی

اجرای طرح های عمرانی در روستای بیدک بجنورد

با همت حوزه مقاومت بسیج شهید کاظمی سپاه شهرستان بجنورد وقرارگاه پیشرفت و ابادانی سپاه استان طرح های عمرانی در روستای بیدک پیگیری و اجرایی خواهد شد.

در راستای کمک به مناطق محروم و محرومیت زدایی در شهرستان بجنورد ، نشست تعاملی بین حوزه مقاومت بسیج شهید کاظمی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان خراسان شمالی در پایگاه مقاومت بسیج روستای بیدک برگزار و زمینه های فعالیت قرارگاه در این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب  لزوم ارتقای کیفیت خدمات اداری، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی