دوره آموزش سلاح شناسی

آموزش سلاح شناسی ویژه خواهران بسیجی گردان کوثر بجنورد

کلاس سلاح شناسی ویژه خواهران بسیجی گردان کوثر حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) سپاه بجنورد برگزار شد.

در راستای حفظ و انسجام آمادگی های دفاعی بسیجیان و به همت حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) سپاه شهرستان بجنورد ، یک دوره آموزش سلاح شناسی ویژه بسیجیان واعضای گردان کوثراین حوزه بسیج در حسینیه جانبازان برگزار شد.

در این دوره از آموزش های بسیج خانم ربانی مربی سلاح شناسی بوده و نحوه بازوبسته نمودن و چگونگی تیراندازی با سلاح کلاشینکف را به متربیان آموزش دادند.

ادامه مطلب  افشاگری عضو شورای شهر بجنورد عیله مخالفان شهردار منتخب