آغاز واکسیناسیون کرونا در استان فارس
آغاز واکسیناسیون کرونا در استان فارس

دریافت ۱۰ MB به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با سراسر کشور واکسیناسیون کرونا با اولویت کادر درمان علوم پزشکی شیراز در استان فارس آغاز شد.

دریافت ۱۰ MB

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با سراسر کشور واکسیناسیون کرونا با اولویت کادر درمان علوم پزشکی شیراز در استان فارس آغاز شد.