دکتر اسحق ایلدرآبادی

آزمایشگاه تشخیصی مولکولی کووید ۱۹ اسفراین برتر کشوری شد

آزمایشگاه تشخیصی مولکولی کووید ۱۹ اسفراین امتیاز ۱۰۰ را به خود اختصاص داد.

آزمایشگاه تشخیصی مولکولی کووید ۱۹ اسفراین امتیاز ۱۰۰ را به خود اختصاص داد.
رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه هر سه ماه یکبار آزمایشگاه‌ها از لحاظ کیفیت و سطح سنجی کنترل کیفی خارجی می‌شوند گفت: آزمایشگاه کرونا ویروس شهرستان اسفراین در این دوره از ارزیابی‌های خود از طرف سازمان جهانی بهداشت امتیاز کامل ۱۰۰ را به خود اختصاص داد.

دکتر اسحق ایلدرآبادی افزود:این آزمایشگاه ازنظرتجهیزات، نمونه‌های آزمایشگاهی، فعالیت‌های فنی و توانایی کارکنان خود مورد ارزیابی قرار گرفت و به عنوان نمونه برتر در کشور مطرح شده است.

وی این موفقیت را به همه کارشناسان که مراحل نمونه برداری را انجام می‌دهند تا همکاران و متخصصان که تشخیص نمونه‌ها را عهده دار هستند تبریک و خداقوت گفت.

ادامه مطلب  بهره برداری از ۲۹ طرح عمرانی، خدماتی و برق رسانی اسفراین